خانه » فروشگاه نخ ونقشه فرش ترمه

نمایش 1–20 از 1073 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 20

خرید پک ابزار قالی بافی(پودکش دفه چاقو)

تومان۱۴۰,۰۰۰

خرید پود ضخیم (القاج) ۱۴ لا

تومان۴۵,۰۰۰تومان۱۸۰,۰۰۰

خرید پود ضخیم (القاج) ۱۶ لا

تومان۴۵,۰۰۰تومان۱۸۰,۰۰۰

خرید پود ضخیم تابلو فرش (القاج) ۱۲ لا

تومان۴۵,۰۰۰تومان۱۸۰,۰۰۰

خرید پود ضخیم فرش زیرپایی (القاج) ۲۴ لا

تومان۴۵,۰۰۰تومان۱۸۰,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت چاقو و قلاب قالی بافی

تومان۴۵,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت دفه (دفین ، کرکیت، کلوزار، دستوک ، شانه) قالی بافی

تومان۶۵,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت دفه کوچک مخصوص گلیم بافی

تومان۴۰,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت سیخ پود کشی (پودکش) ۵۰ سانتی

تومان۳۰,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت طرح تابلو فرش کامپیوتری منظره خانه و رودخانه

تومان۷۹۰,۴۰۰

خرید مشخصات و قیمت طرح تابلو فرش کامپیوتری منظره روستای کوچک

تومان۱,۱۷۱,۳۰۰

خرید مشخصات و قیمت طرح کامپیوتری تابلو فرش منظره رودخانه آرامش

تومان۱,۷۱۹,۹۰۰

خرید مشخصات و قیمت طرح کامپیوتری تابلو فرش منظره کد روستا کنار رودخانه

تومان۲,۳۴۹,۱۰۰

خرید مشخصات و قیمت طرح کامپیوتری تابلو فرش منظره کلبه در جنگل

تومان۱,۱۳۷,۵۰۰

خرید مشخصات و قیمت طرح کامپیوتری تابلو فرش منظره کوچه باغ

تومان۱,۸۲۰,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت طرح کامپیوتری تابلو فرش منظره کوچه باغ ۲

تومان۲,۲۶۲,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت قیچی قالی بافی

تومان۹۰,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱

تومان۲,۱۴۵,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۰

تومان۲,۰۹۳,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۰۰

تومان۱,۱۹۹,۰۰۰