نخ چله مورد مصرف در قالیبافی را از لحاظ قطر و ضخامت با نمره تعیین می کنند. نمره های نخ مورد استفاده در چله قالی به طور معمول شامل نمره های ۴۰،۳۲، ۲۰، ۱۰ است که برای هر نوع چله کشی متناسب با ریزی و درشتی بافت قالی (رجشمار) چندلاشده و مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین رجشمار قالی است که نمره نخ و تعداد لای نخ تابیده شده را مشخص می کند. تعداد لای های معمول برای تهیه چله قالی در نمره های بالا عبارتند از ۶لا ، ۷لا ، ۸لا ، ۹لا ، ۱۰لا ، ۱۲لا ، ۱۵لا ، ۱۸لا ، ۲۴لا.

خانه » تار و پود » نخ چله » نخ چله فرش

مشاهده همه 5 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 20