چله (تار-ارش-تون-تونه-تان-ریشه) : تارهای قالی را تشکیل می دهد که پایه و اساس فرش ها می باشند و از الیاف مختلفی مانند پشم، پنبه و ابریشم تهیه می شوند، که این الیاف با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خود دارای مقاومت های متفاوت می باشند. در مقابل ( حرارت، رطوبت و مواد شیمیایی) تاب زیاد نخ چله موجب افزایش مقاومت و استحکام قالی می شود.

خانه » تار و پود » خرید نخ چله فرش و گلیم

مشاهده همه 8 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 20

خرید نخ چله تابلو فرش پنبه 12 لا

شروع قیمت: تومان۴۵,۰۰۰

خرید نخ چله تابلو فرش پنبه 9 لا

شروع قیمت: تومان۴۵,۰۰۰

خرید نخ چله کشی تابلو فرش پنبه 18 لا

شروع قیمت: تومان۴۵,۰۰۰

خرید نخ چله کشی ضخیم فرش زیرپایی پنبه 15 لا

شروع قیمت: تومان۴۵,۰۰۰

خرید نخ چله کشی ضخیم فرش زیرپایی پنبه 18 لا

شروع قیمت: تومان۴۵,۰۰۰

خرید نخ چله کشی گلیم پنبه ۱۵ لا

شروع قیمت: تومان۴۵,۰۰۰

خرید نخ چله کشی گلیم پنبه ۹ لا

شروع قیمت: تومان۴۵,۰۰۰

خرید نخ چله گلیم پنبه ۱۸ لا

شروع قیمت: تومان۴۵,۰۰۰