خرید نخ و نقشه فرش زیرپایی دوازده متری جهت بافت فرش های اصیل ایرانی ارائه شده از سایت فرش ترمه برای تمامی بافنده ها و هنرجویان عزیز

نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 20

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری فرش زیرپایی یک متری کد ۱۳۶۸

تومان50,997,000

نخ و نقشه فرش زیرپایی کد ۱۳۶۸ طرحی زیبا و منحصر به فرد

حاوی ۸ رنگ  و در سایز( ۳۰۰۰×۲۱۰۰)گره و رجشمار ۵۰ و با طول ۴۲۰ و عرض ۲۹۴ سانتی متر

و جنس نخ مرینوس توسط سایت فرش ترمه ارائه شده است .
و با امکان ارسال رایگان به تمامی نقاط ایران.

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری فرش زیرپایی دوازده متری کد ۱۳۰۴

تومان50,997,000

نخ و نقشه فرش زیرپایی کد ۱۳۰۴ طرحی زیبا و منحصر به فرد

حاوی ۸ رنگ  و در سایز( ۳۰۰۰×۲۱۰۰) گره و رجشمار ۵۰ و با طول ۴۲۰ و عرض ۲۹۴ سانتی متر

و جنس نخ مرینوس توسط سایت فرش ترمه ارائه شده است .
و با امکان ارسال رایگان به تمامی نقاط ایران.

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری فرش زیرپایی دوازده متری کد ۱۲۸۵

تومان50,997,000

نخ و نقشه فرش زیرپایی کد ۱۲۸۵ طرحی زیبا و منحصر به فرد حاوی ۸ رنگ و در سایز( ۳۰۰۰×۲۱۰۰) گره و رجشمار ۵۰ و با طول ۴۲۰ و عرض ۲۹۴ سانتی متر و جنس نخ مرینوس توسط سایت فرش ترمه ارائه شده است .
و با امکان ارسال رایگان به تمامی نقاط ایران.

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری فرش زیرپایی دوازده متری کد ۱۲۶۴

تومان50,997,000

نخ و نقشه فرش زیرپایی کد ۱۲۶۳ طرحی زیبا و منحصر به فرد  حاوی ۸ رنگ  و در سایز( ۳۰۰۰×۲۱۰۰) گره و رجشمار ۵۰ و با طول ۴۲۰ و عرض ۲۹۴ سانتی متر و جنس نخ مرینوس توسط سایت فرش ترمه ارائه شده است .
و با امکان ارسال رایگان به تمامی نقاط ایران.

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری فرش زیرپایی دوازده متری کد ۱۲۶۳

تومان50,997,000

نخ و نقشه فرش زیرپایی کد ۱۲۶۳ طرحی زیبا و منحصر به فرد  حاوی ۸ رنگ  و در سایز( ۳۰۰۰×۲۱۰۰) گره و رجشمار ۵۰ و با طول ۴۲۰ و عرض ۲۹۴ سانتی متر و جنس نخ مرینوس توسط سایت فرش ترمه ارائه شده است .
و با امکان ارسال رایگان به تمامی نقاط ایران.