خرید نخ و نقشه تابلو فرش اموزشی مناسب برای هنرجویانی که تازه قالی بافی را فراگرفته و میخواهتد تابلو فرش خود را ببافند.نخ و نقشه آموزشی به این دلیل مناسب است که به دلیل اینکه اولین بافت هنرجو می باشد ممکن است هنرجو اشتباه ببافد یا اینکه تسلط کافی به پود کشی نداشته باشد و فرش دچار بالا زدگی و یا پایین زدگی شود.

نمایش 1–20 از 112 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 20

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری آموزشی گل و گلدان کد ۴۵

تومان299,000

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری آموزشی منظره کد ۳۱

تومان299,000

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری گل و گلدان آموزشی کد ۱۰۰

تومان279,500

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری گل و گلدان آموزشی کد ۱۰۱

تومان222,300

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری گل و گلدان آموزشی کد ۱۰۴

تومان234,000

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری گل و گلدان آموزشی کد ۹۷

تومان202,800

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری منظره آموزشی کد ۱۰۷

تومان295,100

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۸۱

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۸۸

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری آموزشی 2 طاووس

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری آموزشی آیه کد ۱۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری آموزشی آیه کد ۱۱

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری آموزشی آیه کد ۱۵

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری آموزشی آیه کد ۱۶

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری آموزشی آیه کد ۱۷

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری آموزشی آیه کد ۱۸

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری آموزشی آیه کد ۱۹

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری آموزشی آیه کد ۵۲

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری آموزشی آیه کد ۶۵

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه کامپیوتری آموزشی آیه کد ۶۶