خرید نخ و نقشه :تمامی مراحل تهیه تابلو فرش و انواع فرش های دستبافت به نقشه تابلو فرش وابسته می باشد. این نخ و نقشه ها را بایستی از محلی معتبر و قانونی تهیه کنید. زیرا اگر نقشه شما تقلبی باشد به طور کلی تمام بافت شده خراب و بی کیفیت می باشد. کارآموز فعال در زمینه تابلو فرش بایستی نقشه خوانی را به صورت کامل آموزش دیده باشد و بتواند جای شماره ها را بر روی دار قالی به درستی تشخیص دهد. هر گونه اشتباهی که در زمینه نقشه خوانی تابلو فرش رخ دهد تمامی کار فرش بافی را خراب می کند و زحمت فرد را هدر می دهد.

نقشه سنتی تابلو فرش:امروزه نقشه سنتی تابلو فرش به عنوان نقشه بی سوادی هم خوانده می شود از برگه های چهارخانه تشکیل شده است که هر یک از این خانه ها را مطابق با رنگ نقشه طراحی کرده اند. هر خانه از این برگه نشان دهنده یک گره بر روی دار قالی می باشد. در قدیم این نقشه تنها در میان قالیبافان رواج داشت که با آن طرح های زیبا و ساده ای مانند یک گل، پرنده و هر طرح دیگری که ذوق داشتند بر روی دار خود پیاده سازی می کردند.
نقشه کامپیوتری تابلو فرش:در مقررات فنی حرفه ای امروزه ذکر شده است تنها کسانی قادر خواهند بود با نقشه کامپیوتری تابلو فرش کار کنند که حداقل تحصیلات متوسطه را کاملاً به اتمام رسانده باشند. دلیل ذکر این ماده در قوانین می تواند وجود اعداد بیشمار در نقشه کامپیوتری باشد که باعث می شود افراد با سطح سواد پایین قادر به استفاده از آن ها نباشند.

خانه » نخ و نقشه

نمایش 1–20 از 1058 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 20

خرید مشخصات و قیمت طرح تابلو فرش کامپیوتری منظره خانه و رودخانه

تومان۷۹۰,۴۰۰

خرید مشخصات و قیمت طرح تابلو فرش کامپیوتری منظره روستای کوچک

تومان۱,۱۷۱,۳۰۰

خرید مشخصات و قیمت طرح کامپیوتری تابلو فرش منظره رودخانه آرامش

تومان۱,۷۱۹,۹۰۰

خرید مشخصات و قیمت طرح کامپیوتری تابلو فرش منظره کد روستا کنار رودخانه

تومان۲,۳۴۹,۱۰۰

خرید مشخصات و قیمت طرح کامپیوتری تابلو فرش منظره کلبه در جنگل

تومان۱,۱۳۷,۵۰۰

خرید مشخصات و قیمت طرح کامپیوتری تابلو فرش منظره کوچه باغ

تومان۱,۸۲۰,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت طرح کامپیوتری تابلو فرش منظره کوچه باغ ۲

تومان۲,۲۶۲,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱

تومان۲,۱۴۵,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۰

تومان۲,۰۹۳,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۰۰

تومان۱,۱۹۹,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۰۱

تومان۸۳۲,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۰۲

تومان۱,۰۹۴,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۰۳

تومان۶۱۵,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۰۴

تومان۹۹۵,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۰۵

تومان۱,۳۳۵,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۰۶

تومان۱,۲۸۴,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۰۷

تومان۱,۰۳۴,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۰۸

تومان۱,۰۹۲,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۰۹

تومان۱,۲۲۰,۰۰۰

خرید مشخصات و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش آیه کد ۱۱

تومان۴,۳۰۰,۰۰۰