قیچی قالیبافی از ابزار های قالی بافی است که برای بریدن سرپرزهای اضافی حاصل از گره زدن می باشد. صرفنظر ازظاهر و اندازه ، كارآیی تمامی قیچی های بافندگی یكسان است . مهمترین تفاوت قیچی های بافندگی باقیچی های خانگی آن است كه به جهت نحوة بریدن سرپرزهای فرش ، ساخت قیچی های بافندگی اغلب به نوعی است كه دسته ها و تیغه ها در دو سطح متفاوت قرار دارند تا عمل قیچی زدن به راحتی میّسرگردد.

خانه » ابزار قالی بافی » قیچی قالیبافی

نمایش یک نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 20