دفّه (دفتین ، كركیت ، كلوزار، دستوک ) از ابزار های قالی بافی همه این اسامی به وسیله ای خاص اطلاق می گردد كه وظیفة آن كوبیدن گره های فرش و همچنین پودهای آن می باشد. دفّه از نظر فرم و ظاهر درانواع مختلف ساخته می شود، اما كارآیی همگی یكسان است و تفاوتهای موجود به نحوی مرتبط باسنت های بافندگی نزد اقوام مختلف می باشد. قسمت اصلی دفتین تیغه های آن است كه مركب ازتعدادی تیغة فلزی می باشد. قسمت جلوی تیغه ها كمی باریكتر و تیزتر است تا به راحتی در داخل تارهای فرش فرو رود. دستة آن نیز ممكن است چوبی یا فلزی باشد كه به طرق مختلف مانند كاملاًعمود، مورب و یا كاملاً صاف به تیغه ها وصل می شود.

مشاهده همه 3 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 20